"Zapomniany świat" to książka Tomasza Trzcińskiego o problemie głodu w krajach Globalnego Południa. Jej wydanie jest planowane na  maj 2018 rok.

KSIĄŻKA O PROBLEMIE GŁODU W KRAJACH GLOBALNEGO POŁUDNIA

"Zapomniany świat" to zapowiadana na 2018 rok książka o problemie głodu w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Przeczytacie w niej Państwo o systemowych i moralnych przyczynach tej katastrofy humanitarnej. Dowiecie się, jaka jest skala problemu i które kraje znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Ponadto znajdą Państwo w niej informacje, o działaniach, jakie może i powinien podjąć współczesny, "bogaty" świat.


Wydanie tej książki ma nie tylko cel edukacyjny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza zostanie przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki te posłużą do wsparcia projektów służących przywracaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Somalii, Syrii i Iraku. Akcja crowdfundrising-owa


Zakończyła się akcja crowdfundrisingowa, której celem było wsparcie wydania książki "Zapomniany świat". 


Akcja znajduje się pod tym linkiem:


www.wspieram.to/zapomnianyswiat


Bardzo dziękuję za wsparcie akcji crowdfundingowej:


Moim Rodzicom

Agnieszce Laskowskiej

Pawłowi Stadnickiemu

Ewie Rychwalskiej

Dorocie Struzik

Adzie Brzostek

Monice Rom

Pani Joannie

Kasi Brzostek

Michalinie Brzostek

Janowi Trzcińskiemu – Bratu stryjecznemu, który bardzo wspiera całą kampanię

Radosławowi Ługowiczowi

Maciejowi Firsowiczowi

Czarkowi Studniakowi

Pani Annie

Rafałowi Juszczakowi

Mirosławie Huflejt-Łukasik

Maciejowi Buchnie

Mirze Feder

Ewie Wojtkowskiej

Maciejowi Buchnie

Mirze Feder

Ewie Wojtkowskiej

Agnieszce Ciarkowskiej

Jolancie Fudali-Polakiwicz

Sylwii Ławrynowicz

Adamowi Bielinowiczowi

Pawłowi Bielinowiczowi

Mateuszowi Kamińskiemu

Joannie Kamińskiej

Rafałowi Wilczkowi

Janowi Trzcińskiemu

Basi Stojak

Leonardo Masiemu

Wojtkowi Gradowi

Jarkowi Banaszakowi

Aleksandrze Gorzałczyńskiej

Kasi Mizerskiej

Mai Szwajcowskiej

Po raz kolejny Jankowi Trzcińskiemu

Piotrowi Gajdzie

Sebastianowi Czerwowi

Marlenie Długońskiej

Wojciechowi Bałkowskiemu

Pani Ewelinie

Małgorzacie Szczecinie

Sebastianowi Szarmachowi

Małgorzacie Bujnik

Mateuszowi Łukaszczykowi

Mariuszowi Kołaczowi

Edycie Kosieniak

Łukaszowi Kłeczkowi 
Pawłowi Oksanowiczowi
Arturowi Żurawskiemu
Ewie Górskiej
Justynie Mary Mery
Markowi Budzianowskiemu
Annie Bocheńskiej

Patrykowi Brylińskiemu

Annie Karasek

Pani Elżbiecie

Po raz kolejny moim Rodzicom

Marcinowi Pietraszkowi

Marcie Michnowskiej

Marcinowi Tischnerowi

Krysi Rutkowskiej

Teni Cywińskiej
Edkowi Rutkowskiemu
Rafałowi Rutkowskiemu
Grzegorzowi Cywińskiemu

Bartoszowi Sługockiemu

Rafałowi Wekierze

Pauli Gierak

Po raz kolejny Janowi Trzcińskiemu

Karolinie Sucheckiej

Marzenie Kolczyńskiej

Dorocie Górce

Jadwidze Grońskiej

Adriannie Giertych

Katarzynie Kasynie

Karolinie Kałużnej

Agnieszce Cienciale

Michałowi Piszczkowi

Pani Annie

Dariuszowi Skuzie

Elżbiecie Mikos-Skuzie

Katarzynie Bekisz

Mirosławowi Trynkiewiczowi

Tadeuszowi Makulskiemu

Asi Wojcieszyk

Pawłowi Urbankowi

Gosi Marciniak

Anecie Przychodniak

Dawidowi Węgrzynowi

Karolowi Spychalskiemu

Ewie Nowickiej

Panu Januszowi

Grzegorzowi Gaurze

Piotrowi Traczewskiemui Wspieraczom Anonimom


Do końca lipca 2018 na tej stronie znajdziesz sprawozdanie finansowe dotyczące rozdysponowania środków otrzymanych dzięki kampanii crowdfundingowej. 


W książce "Zapomniany świat" znajdziecie Państwo bardzo dużo informacji na temat skali głodu w krajach Trzeciego Świata.

PRZYCZYNY

Dowiecie się, jakie są przyczyny tego zjawiska. Przeczytacie o wojnach, dyskryminacji kobiet, działalności wielkich koncernów, które są zainteresowane istnieniem głodu na świecie.

JAK POMAGAĆ?

Dowiecie się także, jaką pomoc może zaoferować każdy z nas. Poznacie skuteczne formy wspierania ludzi cierpiących z powodu głodu.

ORGANIZACJE

Poznacie dane polskich organizacji pomocowych i humanitarnych. Przeczytacie o ich projektach.