"Zapomniany świat" to książka Tomasza Trzcińskiego o problemie głodu w krajach Globalnego Południa. 

Fragmenty

Wstęp


Czy problem światowego głodu jest naszym problemem?

Tę książkę chciałbym rozpocząć od pytania postawionego w tytule tego rozdziału. „Czy problem światowego głodu jest naszym problemem"? To pytanie bardzo prowokacyjne. Wielu wrażliwych ludzi odpowie zapewne na nie pozytywnie. Przecież to ludzie, tacy jak my, tam w krajach Trzeciego Świata głodują.

Rozdział 6


Dyskryminacja kobiet a problem głodu na świecie.

Wiele badań i statystyk wskazuje na to, że problem niedożywienia w krajach Trzeciego Świata często wiąże się z istnieniem starych, archaicznych modeli współżycia społecznego. W wielu biednych krajach do dzisiaj kobiety zajmują dużo niższą, niż mężczyźni pozycję społeczną i są ofiarami dyskryminacji.

Rozdział 8


Wielkie korporacje żywnościowe i maklerzy giełdowi – władcy jedzenia, panowie życia milionów.

Czy to możliwie, aby kilkaset korporacji sztucznie kreowało i podtrzymywało problem głodu w krajach Trzeciego Świata? Czy możliwe jest, aby garstka maklerów giełdowych potrafiła wpływać na wahania cen żywności, prowadzące do eksterminacji głodowej całych państw? Czy to możliwe, aby cyniczne decyzje biznesowe kilku tysięcy osób decydowały o tragicznym losie dziesiątek, czy setek milionów ludzi ? Tak, to się naprawdę dzieje.

Fragment rozdziału 7


Czy wiesz, że kiedy biedny świat umiera z głodu, Zachód wyrzuca jedzenie?

Wiele osób sądzi, że na świecie jest zbyt mało żywności w stosunku do potrzeb osób cierpiących z powodu głodu. Do tego lawinowy przyrost naturalny pogarsza tę sytuację. Ale to tylko jeden ze wypomnianych wcześniej stereotypów. W rzeczywistości współczesny świat wyrzuca i marnuje ogromne ilości pożywienia. Każdego roku mieszkańcy bogatych krajów wyrzucają ilość żywności, która jest równa łącznej jej produkcji w Afryce Subsaharyjskiej – to około 230 milionów ton.