"Zapomniany świat" to książka Tomasza Trzcińskiego o problemie głodu w krajach Globalnego Południa. 

Dziękuję !

Sposób rozdysponowania środków zebranych podczas kampanii crowdfundingowej:

Kampania crowdfundingowa na portalu wspietam.to pozwoliła zebrać kwotę: 7 790 zł.


Po wypłaceniu prowizji dla platformy wspieram.to na konto autora wpłynęło: 6 933,10 zł


Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:


- Korekta

honorarium dla korektorki: 1109 zł

zaliczka do Urzędu Skarbowego: 186 zł

- Skład, łamanie, projekt graficzny, druk 380 egzemplarzy: 4147.20 zł

- Wysyłka książek do wspierających, koszt znaczków: 372.79 zł

- Podatek do Urzędu Skarbowego: 523 zł


Pozostałe środki zostaną przeznaczone na działania promocyjne.
Dziękuję!


Tomasz Trzciński